Dialyse op vakantie

Vakantiedialyses kunnen bij ons geregeld worden op de manier die bij jou past. Met veel persoonlijke aandacht verzorgen wij jouw dialyses opmaat zodat jij kan genieten van een zorgeloze en onvergetelijke vakantie!  

Voorwaarden

DiaTravel verzorgt voor je de dialysebehandelingen zoals je gewend bent in het dialysecentrum in je eigen land. Voor je dialysebehandelingen in Spanje, zijn wij de onderstaande documenten nodig. 

Wij zullen je vragen om ons de gegevens te geven van je eigen dialysecentrum. Wij nemen contact op met uw eigen centrum zodat wij deze documenten rechtstreeks kunnen aanvragen. 

Benodigde documenten

Copy van je paspoort of legitimatiebewijs
Dit document moet geldig zijn.

Medische overdracht
Wij moeten van te voren in het bezit zijn van een volledige overdracht, met onder andere de dialysegegevens, een medicatieoverzicht, een medische brief en recente laboratoriumuitslagen

Serologie uitslagen
Voor alle serologie uitslagen geldt dat deze uitlagen recent moeten zijn. De uitslagen mogen dan ook beslist niet ouder zijn dan 40 dagen. Hieronder staan de serologie bepalingen genoemd die wij nodig zijn.

MRSA
Patiënten die uit het buitenland komen, moeten kunnen aantonen dat ze geen MRSA-besmetting hebben. Dit moet in het eigen centrum worden getest door het afnemen van een aantal kweken en het doorgeven van de uitslagen daarvan.

Hepatitis B, C, HIV
Van alle patiënten die komen te dialyseren zijn we recente serologie uitslagen nodig. Bent je besmet met het hepatitis B, C of HIV virus, dan krijg je je dialysebehandeling in een dialysezaal die hiervoor speciaal bestemd is.

Betalingsgarantie van je verzekering
Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland & België. Ook met de zorgverzekeraar VGZ. Je dient zelf met je zorgverzekeraar contact op te nemen en afspraken te maken over de wijze van betaling van de dialysekosten. In de meeste gevallen voldoet de verzekeraar deze rechtstreeks aan het ziekenhuis. In een enkel geval is het zo dat je eerst een rekening moet overleggen alvorens je verzekeraar tot vergoeding overgaat. De betalingsgarantie moeten wij in ons bezit hebben vóórdat je bij ons komt voor je dialyses. Ook hierbij zullen we je helpen waar we kunnen. 

Dia Travel is er voor u!