Dialyse en vakantie

Voordat je kunt genieten van je vakantie is het dialysecentrum een aantal documenten nodig. Deze documenten hebben we voor je op een rijtje gezet.

Benodigde documenten

Copy van je paspoort of legitimatiebewijs
Dit document moet geldig zijn.

Medische overdracht
Dialysecentra moeten van te voren in het bezit zijn van een volledige overdracht, met onder andere de dialysegegevens, een medicatieoverzicht, een medische brief en recente laboratoriumuitslagen

Serologie uitslagen
Voor alle serologie uitslagen geldt dat deze uitlagen recent moeten zijn. De uitslagen mogen dan ook beslist niet ouder zijn dan 30 dagen. Hieronder staan de serologie bepalingen genoemd die noodzakelijk zijn.

MRSA
Patiënten die uit het buitenland komen, moeten kunnen aantonen dat ze geen MRSA-besmetting hebben. Dit moet in het eigen centrum worden getest door het afnemen van een aantal kweken en het doorgeven van de uitslagen daarvan.

Hepatitis B, C, HIV
Van alle patiënten die komen te dialyseren zijn recente serologie uitslagen noodzakelijk. Bent je besmet met het hepatitis B, C of HIV virus, dan krijg je je dialysebehandeling in een dialysezaal die hiervoor speciaal bestemd is.

PCR COVID
Deze uitslag mag niet ouder niet ouder zijn dan 1 week voor de eerste dialyse

Betalingsgarantie van je verzekering
Je dient zelf met je zorgverzekeraar contact op te nemen en afspraken te maken over de wijze van betaling van de dialysekosten. In de meeste gevallen voldoet de verzekeraar deze rechtstreeks aan het ziekenhuis. In een enkel geval is het zo dat je eerst een rekening moet overleggen alvorens je verzekeraar tot vergoeding overgaat. 

Dia Travel is er voor u!