Voorwaarden

DiaTravel verzorgt voor u de dialysebehandelingen zoals u gewend bent in het dialysecentrum in uw eigen land. Voor uw dialysebehandelingen in Imed Levante, zijn wij de onderstaande documenten nodig. Per document staat beschreven aan welke voorwaarden deze moet voldoen.

Wij zullen u vragen om ons de gegevens te geven van uw eigen dialysecentrum. Zodat wij deze documenten rechtstreeks kunnen aanvragen bij uw eigen centrum.

Benodigde documenten

Copy van uw paspoort of legitimatiebewijs
Dit document moet geldig zijn.
Medische overdracht
Wij moeten van te voren in het bezit zijn van een volledige overdracht, met onder andere de dialysegegevens, een medicatieoverzicht, een medische brief en recente laboratoriumuitslagen

Serologie uitslagen
Voor alle serologie uitslagen geldt dat deze uitlagen recent moeten zijn. De uitslagen mogen dan ook beslist niet ouder zijn dan 40 dagen. Hieronder staan de serologie bepalingen genoemd die wij nodig zijn.

MRSA
Patiënten die uit het buitenland komen, moeten kunnen aantonen dat ze geen MRSA-besmetting hebben. Dit moet in het eigen centrum worden getest door het afnemen van een aantal kweken en het doorgeven van de uitslagen daarvan.

Hepatitis B, C, HIV
Van alle patiënten die komen te dialyseren zijn we recente serologie uitslagen nodig. Bent u besmet met het hepatitis B, C of HIV virus, dan krijgt u uw dialysebehandeling in een dialysezaal die hiervoor speciaal bestemd is.

Betalingsgarantie van uw verzekering
Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland & België. Ook met de zorgverzekeraar VGZ. U dient zelf met uw zorgverzekeraar contact op te nemen en afspraken te maken over de wijze van betaling van de dialysekosten. In de meeste gevallen voldoet de verzekeraar deze rechtstreeks aan het ziekenhuis. In een enkel geval is het zo dat u eerst een rekening moet overleggen alvorens uw verzekeraar tot vergoeding overgaat. De betalingsgarantie moeten wij in ons bezit hebben vóórdat u bij ons komt voor uw dialyses.

Dia Travel is er voor u!